Vietnamese - Pacoh


x


xía vào
xiềng
xiếp chặt
xiết đồ
xin
xin giúp
xin phép tinh thánh trước
xin thề
xinh đẹp, môi hồng
xinh xắn, nhỏ xinh xinh
xỉu xanh đậm
xô cửa
xô nhau
xoá
xoa bóp
xoài rừng
xoáy cuộn
xoè ra
xới
xoi lên
xoi vào
xoi, thọc
xôn xao
xong
xông khói
xong rồi
xông vào
xong việc
xụ
xử đoán
xử lý
xu nịnh
xuất hiện
xuất ngày