Vietnamese - Pacoh


u


u–ám
ừ, dạ
ưa lại thức ăn
ủi
úm cổ
ưng
ưng (nhiều) ăn uống
ưng đi ma về sợ
ứng nghiệm
ung người
ước
ước (cơm-)
ứơc áo
ước chừng
ước hết
ứơc mơ
uốn
uốn cong
uốn éo
uỡn ngực
uốn quăn
uống
uông mà không cố ý
uổng phí
uống thử một ít
ướp
ướp muối
ướt lắm
uừa