Vietnamese - Pacoh


t


ta thán tự chỉ sự trúng đích
tậc
tách
tách ra
tách tre
tách, nỏ
tai
tại
tai bơp
tại đó
tai họa
tai nạn
tại sao
tại vì
tám
tắm
tấm
tầm bậy tầm bạ
tấm để đắp
tắm nước
tạm thời
tan
tận
tấn công
tàn héo
tan rã
tận tạm
tán thán tứ bày tỏ lòng tứi giận