Vietnamese - Pacoh


s


sả
sả cá
sa lầy
sa mạc
sa xuống
sà-rông
sắc
sặc
sách
sạch bạch
sạch sẽ
sai
sải tay
sai trái, nhiều trái
sai, trật
sắm thịt
sán
săn
san bằng
sàn chài
sẵn có
sán dây, sán xơ mít
sán lải
sản nghiệp
sàn nhà
sân quây
sẳn sàng