Vietnamese - Pacoh


p


pê-cút
phá
phá đổ
phá hoại
phá huỷ
phá lắm
pha lê
pha nước trong ly
phá rối
phá tan
pha với
phá, dỡ lấy/xuống
phai
phải
phải có
phải không?
phai mài
phai tàn
phải, đúng, trúng
phai, nhạt
phạm thượng
phạm tội
phần
phân biệt
phân biệt đối xử
phần cây đoác
phần chia cho
phần cơ thể
phần còn sót lại
phán đoán
phần dưới
phàn nàn
phần nửa, rưởi
phân re