Vietnamese - Pacoh


m


mả
má bầu
mà cá
ma lai
ma quỷ
mả quy, tà ma
ma thuật
mả tổ tiên
mạc
mắc
mặc
mặc áo Lao
mắc cổ
mắc cở
mắc dầu
mặc độc một bộ đồ
mặc gì rách xơ xác
mặc kệ, tùy
mắc nghẹt, kẹt
mắc nợ
mặc quần
mắc, đắt
mạch
mâh xâp la mâh culám (hưt)