Vietnamese - Pacoh


l


lạ
lá cây
lá cửa
lá gan
lạ lùng
lạ mặt
lá ngọn
lá phổi
lạ thuật làm mê
la to
lá tư bi
lạ, tội nghiệp
lắc
lạc đường
lắc kỹ
lãi
lái
lại
lái buôn
lại gần
lải nhải
làm
lắm
lắm (kinh ngạc)
làm ăn
làm ba
lầm bầm
làm bạn
làm bé đi
làm bếp
làm bốn
làm bớt căng thẳng
làm bực mình
làm cái đựng, như bằng lá cây
làm chắc thêm
lám che
làm cho