Vietnamese - Pacoh


k


kể
kệ
kẻ địch
kế hoạch
kẻ thù
kém
kêm
kèn
kén
kéo
kéo (bẫy, ná)
kéo (chỉ)
kéo sang
kéo vĩ
kéo với trâu
kéo xuống
keo, vít co
kẹp
kẹp để truốt hạt bắp khỏi cùi bắp
kết án
kết án tử hình
kết bạn
kết cục
kết quả
kết quả tội nghiệp
kết thúc
kết thúc, đâm một lần nữa cho chết thật
kết tội
kêu
kêu bằng tay
kêu bằng tên hiệu
kêu con heo tới ăn