Vietnamese - Pacoh


e


e-lệ
em (họ)
em của cha
em của vợ
em gái
em gái trẻ
em họ
em nhỏ
em rể
em trai
eng éc
eo nhỏ
expchắc chắn
expở khít bên