Vietnamese - Pacoh


c


cả
cả ba
cá bin
cả bốn
cá bọp, cá lấu
cả cái này lẫn cái kia
cá chành
cá chẹt
cà chua
cá det
cả gan
ca hát, hò
cá hén, cá lăng, cá nghẹng
cá khô?
cá lăng
cả năm
cá nhải
cá nhảy
cá nhảy cao
ca nước
cá thính
cà tím
cá trao to
cá xăm
các anh, các chị
các người
các người béo
các người ốm
cách làm, cách nói
cách xa