Vietnamese - Pacoh


a


anh em ruột
anh họ
ảnh hưởng
ánh mặt trơi loé sáng
ánh nắng
anh nhạc
anh rể
ánh sáng
anh-náng
ánh-trăng
anh, chị, etc.
anh/chị
anh/em/chị ấy, vân vân
áo làm bằng vỏ cây
áo Lao
ảo mộng
aó quần có vết nhiều
aó tơi
ao ước
ấp
áp bức
áp chế
ấp trứng
âu yếm