Vietnamese - Pacoh


v


vả
vá khâu
vá lưới
vậc
vác, mang
vách ngăn
vách, tường
vai
vải
vải (quả, trái-)
vai chai
vải đỏ và mỏng
vải Lào
valí
ván
vặn
vẫn
vấn
vần cơm
Vân Kiêu
Vân Kiêu sông Bồ
vận mệnh
văn minh
van nài
vần vần