Vietnamese - Pacoh


m


mồng gà
mong muốn
mong muốn ma không được
mỏng quá
móng tay
móng tay và móng chân
móp
mót
mọt
một
một ấm nào
một bên sông không lên được
một chút
một hai ba
một hàng dài
một họ một thị tộc
một ít
một lát
một loại chim nhỏ và trắng
một loại gío nhỏ
một loại trống gỗm hai tấm váng chính
một lòng
một mình
một mớ
một nghìn
một ngũ cốc
một ngụm
một người
một phần
một số người
một thí