Vietnamese - Pacoh


m


máy đánh chữ
máy ép
may maắn
may mắn
máy may
mây mưa
mây nứơc
mây rã
mây tát
mây trong
mây vot hỏa
mẹ
mẽ (mạnh)
mẹ chồng
mê ngủ
mẻ, hư
mềm
mềm mại
mềm yếu
mền
mến
mệnh lệnh
mênh mông
mèo rừng
méo-mó
mẹp, lăn bùn
mét