Vietnamese - Pacoh


m


mặt tròn
mau
mầu
mau cỏ lên
màu da cam
mầu đỏ
mầu đỏ sậm, thẫm, tươi
mau giận
máu me
màu nâu
mầu nhiệm
mẫu nhỏ
màu rám nắng
màu trắng
màu vàng
màu xám
mầu xanh
mầu xanh biển
màu xanh lá
mầu xanh như ngọc Sa-phia
màu xanh trời
mau xong việc
mày
máy
mây
mấy
máy bay