Vietnamese - Pacoh


d


đã
đá bàn
đá cẩm-thạch
đã có
đá cuội
đá hoa-cương
da không lên
đá lửa
đá lứa
đá mã não
đá mã-não
đá nam-châm
đá nhiều và lởm chởm
đá quý
đá sỏi
đá than, liêng
đã thuần hoá
đá tường
đá tường thành
dạ, ừ
đặc, dăy
dài
dải
đài
đái
dài (áo)
đại diện
dài lắm
dài qúa
dài sòng sọc
dài tới gọt chân
dám
đám