Vietnamese - Pacoh


ô


ô uế
ô-liu
ôi chao
ôm
ôm nhau
ôm treo cây to
ôm vào bang
ôm-oam
ôn tồn
ông
ông bà
ông bà nhạc
ông bà sanh
ông cá
ông cố
ông đồng
ông nhạc
ông nội
ông sơ
ông trời